Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Lao động việc làm và giáo dục nghề nghiệp thứ năm, Ngày 07/10/2021, 15:16

Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về thi kỹ năng nghề các cấp trong nước, khu vực và thế giới


 

(Toàn bộ các Văn bản liên quan nằm ở File đính kèm phía cuối trang)

Xem danh sách chi tiết