Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ tư, Ngày 02/06/2021, 15:51

UBND tỉnh Đăk Nông công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động, Việc làm, Tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


Sở Lao động – TB&XH đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 và Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động, Việc làm, Tiền lương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Tại 02 Quyết định nêu trên, có:

 

- 03 Thủ tục hành chính cấp tỉnh ban hành mới

 

- 11 Thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung

 

-  01 Thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ

 

- 01 Thủ tục hành chính cấp huyện bị bãi bỏ.

 

(Nội dung cụ thể của từng thủ tục theo file đính kèm)

 

Đối với 03 TTHC mới ban hành, Sở đã xây dựng quy trình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại hệ thống dichvucongdaknong.gov.vn để thuận tiện cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của tổ chức, công dân./.

 

Nguồn tin: Lê Thị Hân

Xem danh sách chi tiết