Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Trẻ em và bình đẳng giới thứ sáu, Ngày 26/11/2021, 10:51

Tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021


Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Công văn số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”; Kế hoạch số 718/KH-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngưà, ứng phó với baọ lực trên cơ sở giới năm 2021.

 

 Chủ đề Tháng hành động năm 2021 “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

 

Thời gian: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

 

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…mà trọng tâm là Luật bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế như công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em… nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ. Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Trên thực tế, thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới, nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của phụ nữ… Nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Theo đó, chủ đề Tháng hành động năm 2021 “ Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới ”.

 

Một số hoạt động chính gồm: tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, lồng ghép tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay, phóng sự, video clip…. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tăng cường kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị trong Tháng hành động, qua đó mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức cá nhân hãy làm tốt những thông điệp sau:

 

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

 

- Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

 

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021.

 

- Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước.

 

- Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

 

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

 

- Giản cách xã hội, kết nối yêu thương.

 

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

 

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

 

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

 

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.

 

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại.

 

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

 

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn! 

 

- Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 44 suất quà, mỗi suất là 500.000đ (trong đó 200.000đ là thực phẩm thiết yếu, 300.000đ tiền mặt) cho nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút, K'rông Nô, kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã được giao trong dự toán năm 2021. Ngoài ra Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động như treo băng rôn, ấn phẩm tuyên truyền… và tặng nhiều phần quà cho đối tượng nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Hình ảnh trao tặng quà cho đối tượng nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 

 

 

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu và tiến tới chấm dứt các tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em./.

                                                          

Nguồn tin: Trương Thị Ngân