Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ sáu, Ngày 18/12/2020, 16:07

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội qua dịch vụ bưu chính công ích


Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Theo đó các thủ tục hành chính Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông ưu tiên tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể:

 

- Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng;

 

- Thủ tục Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công;

 

- Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh;

 

- Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể;

 

- Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khuyến nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích liên hệ các Bưu cục và các điểm dịch vụ Bưu chính tại địa phương nơi gần nhất để thực hiện./.

 

Nguồn tin: Lê Thị Hân