Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Lao động việc làm và giáo dục nghề nghiệp thứ năm, Ngày 31/10/2019, 15:00

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh


Ngày 30/10/2019 tại Phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Tây Nguyên (của Công ty TNHH GDNN Nam Tây Nguyên), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam Cao Nguyên (của Công ty TNHH Nam Cao Nguyên) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên (của Công ty TNHH GDNN Cao Nguyên). Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Tiến Đoàn - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp đại diện 03 Công ty đã trình bày bảo vệ Đề án thành lập Trung tâm GDNN trước Hội đồng. Các thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến đối với hồ sơ xin phép thành lập đối với từng Trung tâm GDNN của các Công ty.

 

 

Hình ảnh: Đại diện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đang bảo vệ Đề án trước Hội đồng

 

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng thẩm định thống nhất đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cấp Quyết định thành lập Trung tâm GDNN Tây Nguyên cho Công ty TNHH GDNN Nam Tây Nguyên và Trung tâm GDNN Cao Nguyên cho Công ty TNHH GDNN Cao Nguyên. Riêng, đối với việc thành lập Trung tâm GDNN Nam Cao Nguyên cho Công ty TNHH Nam Cao Nguyên đề nghị đơn vị hoàn thiện bổ sung vào Hồ sơ các nội dung còn thiếu và nộp về Sở Lao động - TB&XH theo đúng thời gian quy định trong biên bản cuộc họp./.

 

Nguồn tin: Triệu Thị Hương

Số lượt người xem: 13 Bản in Quay lại