Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ sáu, Ngày 18/12/2020, 16:08

Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Đăk Nông thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 04 thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ


Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí cho người dân trong quá trình làm các thủ tục hành chính. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Lao động – TB&XH từ ngày 07/12/2020. Cụ thể như sau:

 

1. Thủ tục Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng: Cắt giảm thời gian giải quyết tại cấp tỉnh từ 10 ngày xuống còn 08 ngày làm việc.

 

2. Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: Cắt giảm thời gian giải quyết tại cấp tỉnh từ 10 ngày xuống còn 08 ngày làm việc

 

3. Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp, doanh nghiệp: Cắt giảm thời gian giải quyết tại cấp tỉnh từ 10 ngày xuống còn 08 ngày làm việc

 

4. Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp, doanh nghiệp: Cắt giảm thời gian giải quyết tại cấp tỉnh từ 10 ngày xuống còn 08 ngày làm việc.

 

(Nội dung cụ thể được ban hành tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đắk Nông có đính kèm)

 

                                                            Nguồn tin: Lê Thị Hân