Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thứ tư, Ngày 11/11/2020, 08:55

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.


  

 

Xem danh sách chi tiết