Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ tư, Ngày 29/09/2021, 16:17

Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


Trong quý III năm 2021, Sở Lao động – TB&XH trình UBND tỉnh 03 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là TTHC).

 

+ Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 25/6/2021;

 

+ Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 4/8/2021;

 

+ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 04/8/2021

 

Tại 03 Quyết định nêu trên có: 03 TTHC quy định mới; 15 TTHC sửa đổi, bổ sung; 07 TTHC bãi bỏ.

 

Duy trì việc thực hiện cập nhật, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính tại Bảng thông báo đặt tại trụ sở đồng thời đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở, hệ thống dichvucong.daknong.gov.vn nhằm thuận tiện cho việc tra cứu của tổ chức, công dân đồng thời đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở.

 

Thẩm định và tiếp nhận 764 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ được tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công và tiếp nhận tại Sở) thuộc các lĩnh vực Người có công, Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo trợ xã hội. Trong đó đã giải quyết 191 hồ sơ đúng hạn; 484 hồ sơ trước hạn, 89 hồ sơ đang giải quyết và không có hồ sơ trả quá hạn quy định. Không có trường hợp xin lỗi tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết, trả kết quả TTHC.

 

Duy trì bảng thông báo địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị tại trụ Sở cơ quan, đường dây nóng của Giám đốc Sở, thanh tra Sở trên trang thông tin điện tử. Trong quý III năm 2021, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính, hành vi hành chính.

 

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trong quý III năm 2021 của Sở được thường xuyên duy trì và thực hiện tốt; các văn bản được chuyển tải kịp thời đến công chức, viên chức của Sở qua nhiều hình thức để quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Lãnh đạo Sở thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của người dân, tổ chức. Yêu cầu công chức, viên chức Sở phải thực hiện thư xin lỗi đối với 100% hồ sơ TTHC giải quyết bị trễ hạn; Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC của người dân phải được xử lý kịp thời, đúng quy định.

 

Các TTHC thuộc lĩnh vực Sở giải quyết được thực hiện đúng trình tự, cách thức, chính xác, kịp thời, không có hồ sơ tồn đọng.

 

Việc tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Sở quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy định./.

 

Nguồn tin: Lê Thị Hân