Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
2
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Thông BáoThứ 3, Ngày 06/11/2018, 09:40

Về việc đề nghị báo cáo tình hình tiền lương, tình hình sử dụng lao động năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Âm lịch, Dương lịch năm 2019

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2320/LĐTBXH-LĐTLBHXH Về việc đề nghị báo cáo tình hình tiền lương, tình hình sử dụng lao động năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Âm lịch, Dương lịch năm 2019.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tình hình trả lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2019.

1. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong năm 2018, doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở để xây dựng và công bố công khai kế hoạch trả lương, trả thưởng cho người lao động trên cơ sở các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế của doanh nghiệp, cụ thể:

- Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019 trước ngày 20 tháng 12 năm 2018 để người lao động rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng. Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động và thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận, đồng ý của người lao động và công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

- Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với người lao động, tổ chức làm thêm giờ; đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

3. Đối với những doanh nghiệp còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động đề nghị doanh nghiệp nêu rõ nguyên nhân gây ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội như doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm dừng hoạt động; doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động…

4. Báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019, tình hình nợ lương.

Để tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội theo mẫu đính kèm Công văn này và gửi trước ngày 10/12/2018 về địa chỉ sau:

- Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội), điện thoại 02613.544255; đồng thời gửi phòng Lao động-TB&XH các huyện, thị xã để tổng hợp, báo cáo.

- Đối với các doanh nghiệp đóng trong các Khu công nghiệp Tâm Thắng: gửi báo cáo về Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh.

Phòng Lao động-TB&XH các huyện, thị xã, Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định; tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý để tổng hợp, báo cáo (theo Biểu số 1 kèm theo Công văn số 429/QHLĐTL-TL ngày 24/10/2018 của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp chung.
Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo về tiền lương, tiền thưởng. Những doanh nghiệp không có báo cáo hoặc báo cáo không đúng tình hình thực tế Sở sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.

II. Báo cáo về tình hình sử dụng lao động năm 2018, kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2019.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm chỉnh việc báo cáo tình hình sử dụng lao động hàng năm theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (biểu mẫu số (biểu mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014//TT-BLĐTBXH) .

Thời gian báo cáo và nơi gửi báo cáo thực hiện như quy định tại Khoản 4 Mục I Công văn này.

Căn cứ các nội dung nêu tại Công văn này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp sớm có kế hoạch và công bố mức thưởng Tết năm 2019 cho người lao động biết, nghiêm túc thực hiện các loại báo cáo theo quy định. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp phản ánh ngay về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội) số  điện thoại số 02613.544255 hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Toàn bộ Công văn, các biểu mẫu kèm theo doanh nghiệp có thể tải về từ trang điện tử của Sở theo địa chỉ solaodongtbxh.daknong.gov.vn (đường dẫn: tin tức sự kiện → Lao động-Tiền lương - BHXH).

Báo cáo của các doanh nghiệp ngoài việc gửi bằng đường Công văn đề nghị gửi qua địa chỉ gmail:  dinhthihanht44bh1@gmail.com
để kịp thời tổng hợp.

Toàn văn nội dung Công văn số 2320/LĐTBXH-LĐTLBHXH được đăng tải tại đây.


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: