Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
2
1
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Thông BáoThứ 6, Ngày 21/09/2018, 08:50

Vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu

Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: