Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
1
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Thông BáoThứ 5, Ngày 18/05/2017, 15:30

Thông báo liên Sở về việc xác định tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

              Căn cứ điểm b3 khoản 2 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND  ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quy chuẩn số QCVN 03:2012/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

 

Căn cứ Thông tư số 13/TT-LB ngày 18/8/1994 của Liên Bộ Xây dựng – Tài chính – vật giá chính phủ,

Liên Sở: Xây dựng - Tài chính – Cục thuế tỉnh, xác định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

             Toàn văn công văn xem tại đây.


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: