Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
1
6
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Thông BáoThứ 7, Ngày 05/01/2019, 14:35

Về việc góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Sở Lao động - TB&XH đã ban hành Công văn số 34/LĐTBXH-VP về việc góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.


Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông văn 2019. 

Văn phòng Sở đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động- TB&XH năm 2019.

Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, cho ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên.


Toàn văn nội dung Công văn số 34/LĐTBXH-VP được đăng tải tại đây.


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: