Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
2
0
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (11/10)
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Về việc nâng lương thường xuyên đợt II năm 2018 (11/10)
Ngày 11/10/2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2130/LĐTBXH-VP về việc nâng lương thường xuyên đợt II năm 2018.
Quyết định về việc phân cấp thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (08/10)
Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu (21/09)
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
Thông báo về nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (12/09)
Ngày 11/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành thông báo số 96/TB-UBND về nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Sở Lao động – TB&XH thông báo để các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với công chức, viên chức và người lao động, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết.
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (29/08)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 (29/08)

Quyết định bổ sung dự toán Chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (29/08)

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (03/07)

V/v chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của công chức, viên chức và người lao động (22/06)

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông (28/05)

Công văn số 986-CV/TW ngày 16/4/2018 của Tỉnh Ủy Đắk Nông, về việc tiếp tục tổ chức tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 (02/05)

Lịch trực cơ quan các ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 25/4 (ngày 10/3 Âm lịch); Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2018 (24/04)

Thực hiện Công điện số 03/CĐUBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phân công trực cơ quan và Bon kết nghĩa trong ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (23/04)

Thanh tra - Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 692/LĐTBXH-TTr về việc triển khai sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động năm 2018 (19/04)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp