Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
8
9
6
1
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Đoàn thểThứ 4, Ngày 11/07/2018, 09:00

Đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐTN-BTG ngày 30/3/2018 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, BCH Đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông, Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến cuối tháng 6/2018, 100% các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian theo Kế hoạch của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018. Triển khai đợt học tập nhằm nâng cao trình độ nhận thức về lý luận, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết, tạo phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn thể đoàn viên, thanh niên quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Thông qua đợt nghiên cứu, học tập và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, sau khi có Kế hoạch và Hướng dẫn của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh, BCH Đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH đã cập nhật và cấp phát đầy đủ các văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết gồm:

- Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ III, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tài liệu trắc nghiệm và dạng hỏi, đáp về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Video Clip giới thiệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Phim giới thiệu kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Bộ tài liệu tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội do Trung ương Đoàn, Thành Đoàn phát hành (bộ ma-két thiết thế trực quan; tờ gấp...)

- Tài liệu Hỏi - Đáp về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.

- Tài liệu trắc nghiệm đánh giá kết quả học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Thông tin cơ bản về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ III.

- Phim giới thiệu kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Bộ tài liệu tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội do Trung ương Đoàn phát hành (bộ ma-két thiết thế trực quan...).

Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp thông qua sinh hoạt các chi đoàn. 03 Chi đoàn trực thuộc triển khai quán triệt và tuyên truyền thông qua trao đổi, vấn đáp, chiếu video, thu hút 100% đoàn viên tham gia.

Một số hình ảnh đợt sinh hoạt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp của Đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH


Qua đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp đã giúp cho các đoàn viên thanh niên có nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, những điểm mới bổ sung, phát triển trong các Văn kiện, cũng như những chủ trương mới trong giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội hiện nay. Góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của đoàn viên, thanh niên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đã đề ra.

Số lượng đoàn viên tham gia học tập đạt tỷ lệ cao, nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Điều kiện học tập được đảm bảo, triển khai đúng thời gian nên chất lượng học tập đạt kết quả cao.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Đoàn cấp trên đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, việc phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết tới đoàn viên với hình thức trao đổi, vấn đáp, thiết thực và đạt hiệu quả hơn. Gắn việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đoàn các cấp với các phong trào của từng đơn vị, được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng.


Nguồn tin từ: Nguyễn Thị Linh


Số lượt người xem: 226Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: