Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
2
5
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Đảng bộ Thứ 5, Ngày 20/12/2018, 09:55

Công tác kiểm tra, giám sát của đảng năm 2018 đạt nhiều kết quả

Trong năm 2018, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp (UBKT) thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.


Song song với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm chỉ đạo giải quyết, nhất là những nội dung khuyết điểm, vi phạm liên quan đến nhận, giao đất rừng theo Nghị định 135 của Chính phủ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước Kế hoạch 437 của UBND tỉnh…

UBKT các cấp đã xác định, lựa chọn những nội dung quan trọng, phức tạp được dư luận quan tâm và tổ chức kiểm tra, đồng thời tổ chức thực quyết liệt để trong một thời gian ngắn kết luận làm rõ vi phạm, tạo sự ổn định của địa phương, đơn vị. UBKT các cấp đã kiểm tra 169 đảng viên và 17 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 51 đảng viên và 10 tổ chức so với cùng kỳ năm 2017); trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 28 đảng viên và 4 tổ chức đảng; UBKT cấp huyện và tương đương kiểm tra 42 đảng viên và 9 tổ chức; UBKT, chi bộ cấp cơ sơ kiểm tra 42 đảng viên và 4 tổ chức đảng.

Kết quả kiểm tra tùy ở mức độ khác nhau, đa số các tổ chức đảng và đảng viên đều có vi phạm, nhờ đó giúp cho đối tượng được kiểm tra nhận thấy rõ tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, để rút kinh nghiệm, sửa chữa thiếu sót, khắc phục khuyết điểm.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã kiên quyết, quyết liệt trong xử lý và chỉ đạo xử lý đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, không có “vùng cấm” để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng và sự trong sạch của tổ chức đảng. Theo đó đã xem xét, thi hành kỷ luật 230 đảng viên (cấp ủy viên các cấp chiếm 29,56%) và 9 tổ chức đảng, trong đó, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 8 đảng viên và 1 tổ chức đảng; UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 16; huyện ủy và tương đương kỷ luật 26 đảng viên và 8 tổ chức đảng; UBKT huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật 170 đảng viên. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc và thẩm quyền, quy định của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của cấp ủy và UBKT các cấp còn một số tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ, đúng mức về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt chưa nhiều; một số cấp ủy, UBKT chưa chủ động công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thiếu quyết liệt, ngại khó, ngại va chạm….

Nguyên nhân là do cấp ủy một số nơi chưa thật sự quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mà chủ yếu giao cho các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy thực hiện; tổ chức đảng một số nơi buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn yếu…

 

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 2.595 đảng viên (cấp ủy viên các cấp chiếm 18%) và 290 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 3 tổ chức và 3 đảng viên; cấp huyện, thị và tương đương kiểm tra 64 tổ chức đảng và 314 đảng viên; cấp cơ sở kiểm tra 2.537 đảng viên và 521 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 413 đảng viên và 136 tổ chức đảng (tăng 149 đảng viên và 3 tổ chức so với cùng kỳ năm 2017).

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần nhận thức rõ, đầy đủ, đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ động đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Cùng với tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị… cấp ủy các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy các cấp nâng cao tính chủ động, đi trước trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chọn một số vụ việc điển hình để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện đến cùng, không có vùng cấm. Cấp ủy và UBKT các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, thông cáo báo chí kết quả kiểm tra và kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi nhằm củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng…

Theo http://baodaknong.org.vn


Số lượt người xem: 150Bản in Quay lại
Xem theo ngày: