Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
1
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
5
Công văn về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 (20/08)
Năm 2018 là năm bản lề, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ toàn tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển 05 năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, là năm có tính chất tăng tốc, quyết định đến tiến độ, chất lượng, khối lượng chủ yếu của các nhiệm vụ, kế hoạch 05 năm. Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua...