Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
6
2
6
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3

      


      LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN


​STT
​THỰC HIỆN
​NGÀY TRỰC
​GHI CHÚ
​1
Lãnh đạo sở
15 Hàng tháng Trực lãnh đạo
2
Cán bộ thanh tra
Thứ 2 hàng tuần
Cán bộ tiếp công dân
​3
Chánh thanh tra
Thứ 3 hàng tuần
Cán bộ tiếp công dân
​4
Cán bộ thanh tra
Thứ 4 hàng tuần
Cán bộ tiếp công dân
​5
Cán bộ thanh tra
Thứ 5 hàng tuần
Cán bộ tiếp công dân
​6
Phó chánh thanh tra
Thứ 6 hàng tuần
Cán bộ tiếp công dân
 ​

    Chú ý: Ngày 15 hàng tháng nếu trùng vào ngày nghỉ thì lãnh đạo Sở thực
              hiện tr
ực vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.