Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
VĂN BẢN QPPL 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 209  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tải pdf về
Về việc Quy định kinh phí thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
tải pdf về
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
tải pdf về
Quyết định về việc trưng tập công chức, viên chức cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý đối tượng trẻ em
tải pdf về
Quyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
tải pdf về
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
tải pdf về
Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
tải pdf về
Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
tải pdf về
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
tải pdf về
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế
tải pdf về
Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
tải pdf về
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
tải pdf về
Ban hành Chương trình môn học GIáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
tải pdf về
Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
tải pdf về
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về quy định một số điểm trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn
tải pdf về
Thông tư hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
tải pdf về
Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
tải pdf về
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
tải pdf về
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối