Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 99  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
Xem word online
Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội
Xem word online
Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
Xem word online
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông chủ sở hữu Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
Xem word online
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Dạy nghề
Xem word online
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Dạy nghề
Xem word online
Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Dạy nghề
Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Dạy nghề
Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Dạy nghề
Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Dạy nghề
Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Dạy nghề
Xem word online
Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Dạy nghề
Xem word online
Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
Xem word online
Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng Bảo hiểm thất nghiệp
Xem word online
Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Bảo hiểm thất nghiệp
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối