Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
9
3
8
5
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
 

 Content Editor

 

1. Ban Giám đốc
 
 - Giám Đốc: Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh


10665.jpg

Đồng chí: Huỳnh Ngọc Anh  
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Giám đốc  
    SĐT: 05013.503999 - DĐ: 0905.191.192    
Mail: anhhn.sldtbxh@daknong.gov.vn


- Giám đốc Sở, điều hành chung, phụ trách các Phòng: Văn phòng; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra. 
 
 
2. Các Phó Giám đốc 
- Đồng chí Nguyễn Tiến Đoàn 

sldtbvxh_nguyentiendoan phó giám đốc 2.jpg       
  Đồng chí: Nguyễn Tiến Đoàn
Năm sinh: 1963   
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
SĐT: 05013.504.747 - DĐ: 0982667779   
Mail: doannt.sldtbxh@daknong.gov.vn
 
- Phó giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Người có công, Việc làm - An toàn lao động, Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Trung tâm dịch
vụ việc làm.
 
- Đồng chí Y Long Niê​​ 
     
sldtbvxh_ylongnie phó giám đốc 3.jpg      
Đồng chí: Y Long Niê
Sinh năm: 1962    
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

SĐT: 05013.704.111 - DĐ: 01233067899   
Mail: ylong.sldtbxh@daknong.gov.vn

- Phó giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Bảo trợ xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội.
 
- Đồng chí Nguyễn Thị Hương
 
       Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Hương 
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Quỹ BTTE
SĐĐ: 0979.876.879
Mail: huongnth.sldtbxh@daknong.gov.vn

 - Phó giám đốc Sở, kiêm Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em, phụ trách các phòng: Dạy nghề; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Trường trung cấp nghề Đắk Nông.
 
 2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

2.1 Ban giám đốc

 

STT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

01

Huỳnh Ngọc Anh

26/12/1968

Giám đốc

02

Nguyễn Thị Hương

12/7/1967

Phó Giám đốc

03

Nguyễn Tiến Đoàn

19/03/1963

Phó Giám đốc

04

Y Long Niê

29/03/1962

Phó Giám đốc

 

2.2 Văn phòng


STT

Họ và tên

Chức vụ2.2.1

Văn Phòng Sở


1

Hoàng Viết Nam

Chánh Văn phòng Sở


2

Nguyễn Thị Hường

Phó Chánh Văn phòng Sở


3

Võ Văn Cảm

Chuyên viên


4

Nguyễn Thị Linh

Chuyên viên


5

Lê Thị Hân

Chuyên viên


6 ​Huỳnh Vũ Giang Cán Sự


7


Nguyễn Văn Phú

Chuyên viên


8

Nguyễn Văn Thành

Lái xe


10

Nguyễn Xuân Khánh

Lái xe


10

Nguyễn Văn Phát

Lái xe


11

Đậu Thị Vân

Tạp vụ


12

Nguyễn Văn Bình

Bảo vệ


2.2.2

Phòng Thanh tra Sở


1

Hồ Văn Thành

Chánh Thanh tra


2

Lê Mạnh Hà

Phó Chánh Thanh tra


3

Vũ Văn Bình

Chuyên viên


4

Lưu Thị Nga

Chuyên viên


5

Phan Thị Thanh Thương

Chuyên viên


2.2.3

Phòng Kế hoạch - Tài chính


1

Bùi Văn Quang

Trưởng phòng


2

Võ Thị Thu Thuyết

Phó trưởng phòng


3

Đinh Thị Sự

Kế toán viên


4

Nguyễn Thị Thanh Nga

Kế toán viên


2.2.4

Phòng Người có công


1

Châu Thị Đào

Trưởng phòng


2

Trần Viết Sơn

Phó trưởng phòng


3

Ngô Thị Thanh Trúc

Chuyên viên


4

Bùi Phạm Phương Chi

Chuyên viên


2.2.5

Phòng Việc làm - An toàn lao động


1

Trịnh Công Phái

Trưởng phòng


2

Trần Xuân Cảnh

Phó trưởng phòng


3

Lê Hồng Sơn

Chuyên viên


4

Triệu Thị Hương

Chuyên viên


2.2.6

Phòng Dạy nghề


1

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng phòng


2

Nguyễn Thị Tường Vy

Phó trưởng phòng


3

Nguyễn Ngọc Thanh

Chuyên viên


2.2.7

Phòng Bảo trợ xã hội


1

Hồ Sỹ Hải

Trưởng phòng


2

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng


3

Nguyễn Tiến Đông

Phó trưởng phòng


4

Nguyễn Toàn

Chuyên viên


5

Hà Thị Lê Trang

Chuyên viên


6

Lê Thị Ly Na

Chuyên viên


2.2.8

Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội


1

Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng


2

Lê Thị Dương

Phó trưởng phòng


3

Nguyễn Thị Thu Diệu

Chuyên viên


4

Đỗ Văn Quỳnh

Chuyên viên


2.2.9

Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới


1

Trần Xuân Thường

Trưởng phòng


2

Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng


3

Trần Văn Hưởng

Chuyên viên


4

Hoàng Thị Vân

Chuyên viên


2.2.10

Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội


1

Ninh Công Dũng

Trưởng phòng


2

Trần Huy Điệu

Phó trưởng phòng


3

Đinh Thị Hạnh

Chuyên viên