Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
0
3
8
0
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
 

 Content Editor

 

1. Ban Giám đốc

 - Giám Đốc: Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh

Giám đốc Ngọc Anh.jpg 
Đồng chí: Huỳnh Ngọc Anh  
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Giám đốc  
    SĐT: 02613.503999 - DĐ: 0905.191.192    
Mail: anhhn.sldtbxh@daknong.gov.vn


- Giám đốc Sở, điều hành chung, phụ trách các Phòng: Văn phòng; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra. 
 
2. Các Phó Giám đốc 
- Đồng chí Nguyễn Tiến Đoàn 
 
Phó giám đốc Tiến Đoàn.jpg
  Đồng chí: Nguyễn Tiến Đoàn
Năm sinh: 1963   
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
SĐT: 02613.504.747 - DĐ: 0982667779   
Mail: doannt.sldtbxh@daknong.gov.vn
 
- Phó giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Người có công, Việc làm - An toàn lao động, Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Trung tâm dịch
vụ việc làm.
 
- Đồng chí Y Long Niê​​ 
     
Phó giám đốc Y long Niê.jpg
Đồng chí: Y Long Niê
Sinh năm: 1962    
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

SĐT: 02613.704.111 - DĐ: 01233067899   
Mail: ylong.sldtbxh@daknong.gov.vn

- Phó giám đốc Sở, phụ trách các phòng: Bảo trợ xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội.
 
- Đồng chí Nguyễn Thị Hương
 
       Phó giám đốc Nguyễn Thị Hương.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Hương 
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Quỹ BTTE
SĐĐ: 0979.876.879
Mail: huongnth.sldtbxh@daknong.gov.vn

 - Phó giám đốc Sở, kiêm Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em, phụ trách các phòng: Dạy nghề; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Trường trung cấp nghề Đắk Nông.
 
 2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

2.1 Ban giám đốc

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

1

Huỳnh Ngọc Anh

26/12/1968

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Hương

12/7/1967

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Tiến Đoàn

19/03/1963

Phó Giám đốc

4

Y Long Niê

29/03/1962

Phó Giám đốc

 

2.2 Văn phòng


STT

Họ và tên

Chức vụ



2.2.1


Văn Phòng Sở


1


Hoàng Viết Nam

Chánh Văn phòng Sở


2


Nguyễn Thị Hường

Phó Chánh Văn phòng Sở


3


Võ Văn Cảm

Chuyên viên


4


Nguyễn Thị Linh

Chuyên viên


5


Lê Thị Hân

Chuyên viên


6
​Huỳnh Vũ Giang Cán Sự


7


Nguyễn Văn Phú

Chuyên viên


8


Nguyễn Xuân Khánh

Lái xe


9

Nguyễn Văn Phát

Lái xe


10


Đậu Thị Thúy Vân


Tạp vụ


11


Nguyễn Văn Bình

Bảo vệ



2.2.2


Phòng Thanh tra Sở


1


Lê Mạnh Hà

Phó Chánh Thanh tra


2


Vũ Văn Bình

Chuyên viên


3


Lưu Thị Nga

Chuyên viên


4


Phan Thị Thanh Thương

Chuyên viên


2.2.3


Phòng Kế hoạch - Tài chính


1


Bùi Văn Quang

Trưởng phòng


2


Võ Thị Thu Thuyết

Phó trưởng phòng


3


Đinh Thị Sự

Kế toán viên


4


Nguyễn Thị Thanh Nga

Kế toán viên


2.2.4


Phòng Người có công


1


Châu Thị Đào

Trưởng phòng


2


Trần Viết Sơn

Phó trưởng phòng


3


Ngô Thị Thanh Trúc

Chuyên viên


4


Bùi Phạm Phương Chi

Chuyên viên


2.2.5


Phòng Việc làm - An toàn lao động


1


Trịnh Công Phái

Trưởng phòng


2


Trần Xuân Cảnh

Phó trưởng phòng


3


Lê Hồng Sơn

Chuyên viên


4


Triệu Thị Hương

Chuyên viên


2.2.6


Phòng Dạy nghề


1


Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng phòng


2


Nguyễn Thị Tường Vy

Phó trưởng phòng


3


Nguyễn Ngọc Thanh

Chuyên viên


2.2.7

Phòng Bảo trợ xã hội


1


Hồ Sỹ Hải

Trưởng phòng


2


Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng


3


Nguyễn Tiến Đông

Phó trưởng phòng


4


Nguyễn Toàn

Chuyên viên


5


Hà Thị Lê Trang

Chuyên viên


6


Lê Thị Ly Na

Chuyên viên


2.2.8

Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội


1

Lê Thị Dương

Phó trưởng phòng


2

Nguyễn Thị Thu Diệu

Chuyên viên


3


Đỗ Văn Quỳnh

Chuyên viên


2.2.9


Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới


1


Trần Xuân Thường

Trưởng phòng


2


Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng


3


Trần Văn Hưởng

Chuyên viên


4


Hoàng Thị Vân

Chuyên viên


2.2.10


Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội


1


Ninh Công Dũng

Trưởng phòng


2


Trần Huy Điệu

Phó trưởng phòng


3


Đinh Thị Hạnh

Chuyên viên