Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
8
9
6
1
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU (01/11)
Thông tin liên quan đến đấu thầu:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (25/10)
Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh, 78 thủ tục hành chính (18/10)
Ngày 08/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (27/09)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 504/KH-UBND về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
Ban hành Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (26/09)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp