Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
2
4
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (21/01)
Ngày 14/01/2019, Sở Lao động đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-SLĐTBXH về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tại Kế hoạch nêu trên Sở đã đề ra những mục tiêu và nội dung chính để thực hiện như sau:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (05/01)
Ngày 25/12/2018, Sở Lao động đã ban hành Kế hoạch số 2698/KH-SLĐTBXH về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (Sau đây viết tắt là CCHC). Tại Kế hoạch nêu trên Sở đã đề ra những mục tiêu và nội dung chính để thực hiện như sau:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông ban hành Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (30/11)
Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành kế hoạch Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020. Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tỉnh Đăk Nông đã phê duyệt Quyết định số 1761/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2018 ban hành Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông.
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói: Mua bò cái giống thuộc dự án: Nuôi bò tại xã Đắk Plao và xã Đắk RMăng huyện Đắk GLong thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 (26/11)
Ngày 26/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã ban hành Thông báo số 2485/TB-LĐTBXH Kết quả lựa chọn nhà thầu gói: Mua bò cái giống thuộc dự án: Nuôi bò tại xã Đắk Plao và xã Đắk RMăng huyện Đắk GLong thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bò cái giống thuộc dự án: Nuôi bò tại xã Đắk Plao và xã Đắk RMăng huyện Đắk GLong thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 (26/11)
Ngày 26/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói: Mua bò cái giống thuộc dự án: Nuôi bò tại xã Đắk Plao và xã Đắk RMăng huyện Đắk GLong thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp