Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
1
9
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Về việc quản lý, sử dụng xe ô tô công trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (23/01)
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 169/LĐTBXH-VP về việc quản lý, sử dụng xe ô tô công trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 (26/12)
Thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn tỉnh.
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ (26/12)
Thực hiện Công văn số 6448/UBND-NC ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/12/2018 của Thủ tướng chính phủ.
Về việc triển khai nghỉ lễ, Tết và đảm bảo thực hiện cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (26/12)
Căn cứ Thông báo số 96/TB-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện Công văn số 6424/CV-BCĐ ngày 18/12/2018 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH&XDPTTDBVANTQ tỉnh Đắk Nông, về việc phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Về việc triển khai Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (20/11)
Ngày 19/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2433/LĐTBXH-VP về việc triển khai Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp