Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
2
0
4
1
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc lĩnh vực Lao động – TB&XH (02/11)
Ngày 01/11/2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2309/LĐTBXH-VP về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc lĩnh vực Lao động – TB&XH.
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông) (12/09)
Ngày 12/9/2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1893/LĐTBXH-NCC Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đắk Nông (10/09)
Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1851/LĐTBXH-PCTNXH về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đắk Nông
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (03/07)
Ngày 03/7/2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1274/LĐTBXH-NCC về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật.