Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
6
6
3
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông) (12/09)
Ngày 12/9/2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1893/LĐTBXH-NCC Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đắk Nông (10/09)
Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1851/LĐTBXH-PCTNXH về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Đắk Nông
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (03/07)
Ngày 03/7/2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1274/LĐTBXH-NCC về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật.