Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
7
4
3
5
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
2
9
Kết quả tiếp công dân tháng 8 năm 2018 (16/08)
Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3, ngày 08/04/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 8/2018 như sau:
Kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2018 (20/07)
Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3, ngày 08/04/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 7/2018 như sau:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (03/07)
Ngày 03/7/2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1274/LĐTBXH-NCC về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật.
Kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2018 (18/06)
Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3, ngày 08/04/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 6/2018 như sau:
Kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2018 (21/05)
Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3, ngày 08/04/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 5/2018 như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp