Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
2
2
0
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2018 (21/05)
Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3, ngày 08/04/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 5/2018 như sau:
Kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2018 (16/04)
  Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3, ngày 08/04/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 4/2018 như sau:       TT ...
Kết quả tiếp công dân tháng 3 năm 2018 (23/03)
Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3, ngày 08/04/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 3/2018 như sau:
Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2018 (09/01)
Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3, ngày 08/04/2016 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, Sở Lao động - TB&XH báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 01/2018 (18/12/2017 đến 17/01/2018) như sau:
Quy chế tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông (06/06)
Ngày 17/12/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1075/QĐ-LĐTBXH ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông. Nội dung chi tiết xem tại đây.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp