Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
2
2
1
0
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18/6 - 22/6 NĂM 2018 (18/06)
  Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 3 Ngày 19/6 08h00 Họp thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11/6 - 15/6 NĂM 2018 (11/06)
Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 2 Ngày 11/6 08h00 Họp giao ban - Thực hiện: Lãnh đạo Sở; Trưởng, ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/6 - 08/6 NĂM 2018 (04/06)
Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 2 Ngày 04/6 08h00 Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quố...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/5 - 01/6 NĂM 2018 (28/05)
Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 2 Ngày 28/5 08h00 Họp giao ban - Thực hiện: Lãnh đạo Sở; Trưởng, ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21/5 - 25/5 NĂM 2018 (21/05)
Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 3 Ngày 22/5 07h30 Hội nghị phổ biế, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban h...

    Góp Ý Kiến Đã Đưa

    Xem tiếp