Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
2
0
4
6
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Kiểm (01/11)
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 76/CV-TTr trả lơi kiến nghị của ông Nguyễn Văn Kiểm (cư trú: thôn Tân Bình, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), Kiến nghị về chế độ phụ cấp khu vực đối với người hưởng chế độ bệnh binh, đồng thời đang hưởng chế độ hưu trí.
Kết luận nội dung xác minh hồ sơ của ông Vũ Văn Thuyết và ông Đặng Công Luân hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công (08/12)
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH đã ban hành Kết luận số 2588/KL-LĐTBXH kết luận nội dung xác minh hồ sơ của ông Vũ Văn Thuyết và ông Đặng Công Luân hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Văn Hòe, Hoàng Kim Thắng, Nguyễn Viết Lục (08/12)
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 2587/KL-LĐTBXH, kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Văn Hòe, Hoàng Kim Thắng, Nguyễn Viết Lục
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Đông (08/12)
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 2552/KL-LĐTBXH, kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Đông
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuế (08/12)
Ngày 06 tháng 9 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 2195/KL-LĐTBXH, kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuế

    ĐƠN THƯ ĐÃ GIẢI QUYẾT KHÁC

    Xem tiếp