Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
6
6
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Kết luận nội dung xác minh hồ sơ của ông Vũ Văn Thuyết và ông Đặng Công Luân hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công (08/12)
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH đã ban hành Kết luận số 2588/KL-LĐTBXH kết luận nội dung xác minh hồ sơ của ông Vũ Văn Thuyết và ông Đặng Công Luân hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Văn Hòe, Hoàng Kim Thắng, Nguyễn Viết Lục (08/12)
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 2587/KL-LĐTBXH, kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Văn Hòe, Hoàng Kim Thắng, Nguyễn Viết Lục
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Đông (08/12)
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 2552/KL-LĐTBXH, kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Đông
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuế (08/12)
Ngày 06 tháng 9 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 2195/KL-LĐTBXH, kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuế
Trả lời đơn thư của ông Đặng Bá Mừng (24/03)
Ngày 23 tháng 3 năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 739/LĐTBXH-TTr về việc trả lời Đơn thư của công dân (của ông Đặng Bá Mừng).

    ĐƠN THƯ ĐÃ GIẢI QUYẾT KHÁC

    Xem tiếp