Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo mời chào hàng gói thầu mua bò cái giống để đầu tư nuôi bò tại xã Đắk Wer và xã Nghĩa Thắng huyện Đắk R'Lấp thuộc dự án: nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2016
Thông báo Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2015 của tỉnh Đắk Nông được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức
Thông báo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Lao động - TB&XH
Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn ứng viên nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập Kỷ thuật tại Nhật Bản
Thông báo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập
Thông báo gia hạn đính chính thông tin gói thầu mua bò cái giống để đầu tư nuôi bò tại xã Buôn Choah và xã Quảng Phú huyện Krông Nô thuộc dự án: nhân rộng mô hình giảm nghèo đã đăng tải ngày 11/10/2016
Thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng quay trở lại Hàn Quốc làm việc
Thông báo triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm thuận tiện cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động trong công tác tham mưu các hoạt động thường xuyên của Sở và UBND tỉnh
Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 5
Thông báo mời chào hàng gói thầu mua bò cái giống để đầu tư nuôi bò tại xã Buôn Choah và xã Quảng Phú huyện Krông Nô thuộc dự án: nhân rộng mô hình giảm nghèo
Góp ý Dự thảo Quy định về cơ chế hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý ngành Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông
Góp ý Dự thảo Đề án thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
6
3
0
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bano Tuyên truyền.jpg


Bano NTQKC.jpg