Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Phối hợp thông báo kỳ thi tiếng Hàn cho người lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2017
Thông báo cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý ngành của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đăk Nông
Hội nghị tổng kết ngành lao động – TB&XH năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ngày 27/02/2017, Sở Lao động - TB&XH đã ban hành Công văn số 374/LĐTBXH-TTr về việc triển khai sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động năm 2017.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Công văn số 1108/TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung tâm lao động ngoài nước, Về việc thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức
Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý ngành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Thông báo mời chào hàng gói thầu mua bò cái giống để đầu tư nuôi bò tại xã Đắk Wer và xã Nghĩa Thắng huyện Đắk R'Lấp thuộc dự án: nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2016
Thông báo Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2015 của tỉnh Đắk Nông được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức
Thông báo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Lao động - TB&XH
Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn ứng viên nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập Kỷ thuật tại Nhật Bản
Thông báo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập
Thông báo gia hạn đính chính thông tin gói thầu mua bò cái giống để đầu tư nuôi bò tại xã Buôn Choah và xã Quảng Phú huyện Krông Nô thuộc dự án: nhân rộng mô hình giảm nghèo đã đăng tải ngày 11/10/2016
Thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng quay trở lại Hàn Quốc làm việc
Thông báo triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm thuận tiện cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động trong công tác tham mưu các hoạt động thường xuyên của Sở và UBND tỉnh
Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 5
Thông báo mời chào hàng gói thầu mua bò cái giống để đầu tư nuôi bò tại xã Buôn Choah và xã Quảng Phú huyện Krông Nô thuộc dự án: nhân rộng mô hình giảm nghèo
Góp ý Dự thảo Quy định về cơ chế hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Thông báo Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý ngành Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông
Góp ý Dự thảo Đề án thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
4
0
2
8
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bano Tuyên truyền.jpg

1.png