Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
3
2
5
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Danh bạ điện thoại 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Phòng Ban:  
Tổng số: 46  
STTHọ và TênPhòng BanĐiện thoạiThư điện tử
1Huỳnh Ngọc Anh Ban Giám đốc 02613.503.999 - DĐ: 0905.191.192 anhhn.sldtbxh@daknong.gov.vn
2Y Long Niê Ban Giám đốc 02613.704.111 - DĐ: 0123.306.7899 ylong.sldtbxh@daknong.gov.vn
3Nguyễn Tiến Đoàn Ban Giám đốc 02613.504.747 - DĐ: 0982.667.779 doannt.sldtbxh@daknong.gov.vn
4Nguyễn Thị Hương Ban Giám đốc 02613.703.111 - DĐ: 0979.876.879 huongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn
5Hoàng Viết Nam Văn Phòng Sở 02613.549.167 - DĐ: 0982.296.477 namhv.sldtbxh@daknong.gov.vn
6Nguyễn Thị Hường Văn Phòng Sở 02613.549.167 - DĐ: 0905.136.572 huongnt.sldtbxh@daknong.gov.vn
7Võ Văn Cảm Văn Phòng Sở 02613.549.167 - DĐ: 0984.747.989 camvv.sldtbxh@daknong.gov.vn
8Nguyễn Thị Linh Văn Phòng Sở 02613.549.167 - DĐ: 0915.607.175 linhnt.sldtbxh@daknong.gov.vn
9Nguyễn Văn Phú Văn Phòng Sở 02613.549.167 - DĐ: 0964.879.468 phunv.sldtbxh@daknong.gov.vn
10Lê Thị Hân Văn Phòng Sở 02613.549.167 - DĐ: 0948.761.717 hanlt.sldtbxh@daknong.gov.vn
11Huỳnh Vũ Giang Văn Phòng Sở 02613.549.167 - DĐ: 0945.71.50.20 gianghv.sldtbxh@daknong.gov.vn
12Lê Mạnh Hà Thanh Tra Sở 02613.544.874 - DĐ: 0914.002.737 halm.sldtbxh@daknong.gov.vn
13Vũ Văn Bình Thanh Tra Sở 02613.544.874 - DĐ: 0944.100.984 binhvv.sldtbxh@daknong.gov.vn
14Lưu Thị Nga Thanh Tra Sở 02613.544.874 - DĐ: 0122.499.8118 ngalt.sldtbxh@daknong.gov.vn
15Phan Thị Thanh Thương Thanh Tra Sở 02613.544.874 - DĐ: 0988.667.210 thuongptt.sldtbxh@daknong.gov.vn
16Bùi Văn Quang Phòng Kế hoạch Tài chính 02613.544.345 - DĐ: 0983.005.401 quangbv.sldtbxh@daknong.gov.vn
17Võ Thị Thu Thuyết Phòng Kế hoạch Tài chính 02613.544.345 - DĐ: 0982.434.414 thuyetvtt.sldtbxh@daknong.gov.vn
18Đinh Thị Sự Phòng Kế hoạch Tài chính 02613.544.345 - DĐ: 0946.995.989 sudt.sldtbxh@daknong.gov.vn
19Nguyễn Thị Thanh Nga Phòng Kế hoạch Tài chính 02613.544.345 - DĐ: 0946.995.969 ngantt.sldtbxh@daknong.gov.vn
20Châu Thị Đào Phòng Người có công 02613.544.879 - DĐ: 0982.745.877 daoct.sldtbxh@daknong.gov.vn
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối